bıcır bıcır

zf. 不停地(说), 没完没了地(说): Çocuk bıcır bıcır konuşuyor. 小孩子说个不停。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bıcır bıcır — zf. Sürekli ve hızlı bir biçimde Onlar bıcır bıcır konuşup gülecekler, koşup oynayacaklar. E. Işınsu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Pixie and Dixie and Mr. Jinks — Pixie Dixie and Mr. Jinks Pixie Dixie and Mr. Jinks Title Card Genre Cartoon Created by Joseph Barbera William Hanna …   Wikipedia

 • D1 (Slowakei) — Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/SK D Diaľnica D1 in der Slowakei …   Deutsch Wikipedia

 • Pixie, Dixie y el gato Jinks — Pixie, Dixie and Mister Jinks Título Pixie, Dixie y el Gato Jinks Género Comedia Creado por Hanna Barbera Presentado por Huckleberry Hound País de origen …   Wikipedia Español

 • dəryaz — is. Ot çalmaq üçün uzunsaplı, dişsiz orağa oxşayan alət; kərənti. Əlində dəryaz ot biçir; Mayis ayı biçinçilər. A. S.. Yaşıl çiçəkli çəmənlərdə dəryazlar hərlənir, ot tayaları basılırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • faşist — <ital.> Faşizm tərəfdarı. Faşistlərin törətdikləri cinayətlər. – Faşist adlı məxluqun yoxdur qəlbi, vicdanı. M. R.. Faşistlər <dustaqların> güllələnəcəyi haqqında kənddə divarlara elanlar yapışdırmışdılar. Ə. S.. // Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göbək — is. 1. Göbəkbağı düşdükdən sonra qarnın ortasında qalan kiçik çuxur, batıq. Göbəyə qədər (kimi) – belə qədər, beləcən. Biçinçilər sıra ilə durmuş, göbəyə qədər qalxmış yaş otu biçir . . və qurumuş otlardan qotman vururdular. A. Ş.. Su gölmədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ikiağızlı — sif. Hər iki tərəfi kəsən, iki tiyəsi olan. İkiağızlı bıçaq. İkiağızlı xəncər. – <Ələmdar:> Bu ikiağızlı qılıncımla onu qiymə qiymə doğraram! S. R.. İkiağızlı qılınclar havada bərq vurub sağısolu biçir. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kotan — is. Yer şumlamaq üçün enli metal gavahını olan kənd təsərrüfatı aləti. Kotanla şumlamaq. Kotan sürmək. Traktor kotanı. – Atlar, öküzlər kotana güc verir; Gah yüyürür, gah yıxılır, gah durur. M. Ə. S.. Kotan qoşub gedər çölə əkinçi; Əlində dəryaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ulduzu — bax ulduzaoxşar. <Ananın> yarıçılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir don biçir, başqa bir örtü geyindirir, şaxtanın buz barmaqları ona ulduzu naxışlardan zərif bir libas toxuyur. . Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xışlamaq — f. Torpağı (yeri) xışla sürmək, şumlamaq. Halbuki Cavahir ev işindən başqa, yəni mal qaranı görmək, təzək qoymaq, xörək hazırlamaq, çörək yapmaqdan başqa, bağçanı suvarır, yer xışlayır, əkib biçir, bir sözlə, hər bir işi görürdü. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.